Màu sắc đối với phân loại rác thải sinh hoạt, thùng rác công nghiệp

Đối với thùng rác công nghiệp, hiện vẫn chưa có quy định về màu sắc hay logo cảnh báo. Trên các thùng rác phân loại sẽ phân có ghi mô tả để người dân dễ dàng phân loại rác hơn.

Thùng rác công nghiệp
Mẫu thùng rác công cộng có màu sắc phân loại rác

THÙNG RÁC ĐỎ CHỨA RÁC HỮU CƠ: dùng đựng và chứa rác thải sinh hoạt là các chất thải hữu cơ dễ phân hủy; có thể tái chế thành phân compost dùng để bón cho cây trồng và cải tạo độ phì nhiêu của đất.

thùng rác chứa rác thải hữu cơ
Các loại rác hữu cơ thường gặp

THÙNG RÁC MÀU CAM CHỨA RÁC VÔ CƠ: chứa rác thải không thể tái chế được như; xương động vật, vỏ hến sò, than đá, sành sứ, quần áo cũ; …. thường được chôn lấp tại các bãi rác tập trung

Rác thải vô cơ
Các loại rác vô cơ thường gặp

THÙNG MÀU XANH LÁ CÂY HOẶC XANH DƯƠNG dùng để chứa rác vô cơ có thể tái chế như giấy; vỏ lon và chai lọ,…

Thùng rác màu xanh lá cây
Các loại rác thải tái chế thường gặp

Nhiều nước trên thế giới việc phân loại rác trở thành một điều bắt buộc; và có rất nhiều quy định xung quanh vấn đề phân loại rác và bỏ rác ở đâu. Đối với Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đức;… phân loại rác luôn là quốc sách và trẻ em được giáo dục rất sớm về tầm quan trọng của việc này. Trong thời gian tới, Việt Nam cũng sẽ có những quy định thống nhất cả về màu sắc thùng rác; quy định về phân loại rác để giúp người dân dễ dàng hơn trong việc phân loại rác.

Leave Comments

Scroll
097 434 2158
0974342158